Department

Name

Professional Title

E-mail

Tel

Mechanical   Design
 
  (Director: PAN Yajia)

WANG Peijun

Professor

pjwang123@home.swjtu.edu.cn

028-87601671

ZHANG Zutao

Professor

zzt@swjtu.edu.cn

028-87634827

PAN Yajia

Associate Professor

yjpan@home.swjtu.edu.cn

028-87600692

LU Tianwei

Associate Professor

tigerltw@home.swjtu.edu.cn

028-66365266

LUO Dabing

Associate Professor

dbluo@swjtu.edu.cn

ZHAO Jing

Associate Professor

jzhao@swjtu.cn

CHEN Peng

Associate Professor

chenpeng@swjtu.edu.cn

Mechanical   Priciples
 
  (Director: LI Bolin)

XIE Jin

Professor

xj_6302@263.ne

028-87601673

LI Bolin

Professor

blli62@263.net

028-87600598, 028-87601673

HE Zhaoming

Professor

fly2005@126.com

028-87601673

LIU Guangshuai

Associate Professor

LI Xiangyun

Lecturer

xiangyunli@home.swjtu.edu.cn

028-87601673

Mechanical   Drawing/Visualization Technology Institute
 
  (Director:TIAN Huaiwen;
  Assistant Director:SUN Lili)

TIAN Huaiwen

Professor

hwtian@home.swjtu.edu.cn

028-87600717

ZENG Minghua

Associate Professor

mhzeng@home.swjtu.edu.cn

CHEN Tianxing

Associate Professor

txchen@home.swjtu.edu.cn

AN Weisheng

Associate Professor

anweisheng@home.swjtu.edu.cn

028-87601683

YIN Haitao

Lecturer

LIANG Ping

Lecturer

pliang@nec.swjtu.edu.cn

GUO Shizhang

Lecturer

ZHANG Shengxia

Lecturer

SUN Lili

Lecturer

LAN Chunchun

Lecturer

YANG Ningxue

Lecturer

YANG Miao

Engineer

LI Xiaotao

Engineer

Electromechanical
  Measuring and
  Controlling
 
 
  (Director:GAO Hongli;
  Assistant Director

 
CHEN Chunjun, DENG Bin)

CHEN Chunjun

Professor

cdccj@163.com

028-87600714

XIAO Shide

Professor

sdxiao@home.swjtu.edu.cn

028-87600935

GAO Hongli

Professor

hongli_gao@home.swjtu.edu.cn

028-87601734

KE Jian

Professor

kjian001@163.com

028-87988586

DENG Bin

Professor

bind@home.swjtu.edu.cn

028-86467956

ZHANG Jie

Professor

lsy55zj@swjtu.edu.cn

SU Yanchen

Associate Professor

ycsu@home.swjtu.edu.cn

ZHANG Yanrong

Associate Professor

yrzhang@home.swjtu.edu.cn

WANG Xuemei

Associate Professor

xmwang2012@home.swjtu.edu.cn

028-87634031

WU Chuanhui

Associate Professor

wchh@home.swjtu.edu.cn

028-87600690

NING jing

Associate Professor

ningjing@swjtu.cn

028-87602674

SHAN Qi

Associate Professor

shanqi@home.swjtu.edu.cn

028-87777785

CAO Zhongqing

Associate Professor

zqcao@swjtu.edu.cn

LIU Henglong

Associate Professor

lhl_swjtu@163.com

028-87600690

WU Xiangdong

Associate Professor

xdwu@home.swjtu.edu.cn

WANG Guozhi

Associate Professor

gzhwang@home.swjtu.edu.cn

028-86467956

MENG Wen

Associate Professor

mengwen@home.swjtu.edu.cn

028-87601967

MENG Xiangyin

Associate Professor

FU Guoqiang

Associate Professor

fuguoqiang@swjtu.edu.cn

LU Caijiang

Associate Professor

lucaijiang@home.swjtu.edu.cn

LI Yanping

Lecturer

lyp_swj@hotmail.com

WEN Hua

Lecturer

YANG Gang

Lecturer

yanggang@home.swjtu.edu.cn

XIONG Ying

Lecturer

workxy@yahoo.com.cn

WANG Xiaoqiang

Lecturer

xqw@swjtu.cn

HUANG Huiping

Lecturer

hhping2@163.com

028-87601967

TANG Meng

Lecturer

www@home.swjtu.edu.cn

028-87600276

WU Wenhai

Lecturer

wwh@home.swjtu.edu.cn

SONG Xingguo

Lecturer

songxg@home.swjtu.edu.cn

CAO Weiqing

Engineer

LIN Faming

Lab Technician

XIE Xiafei

Assistant

QIN Jian

Senior Engineer

qjian@swjtu.cn

028-86467989

LI Dan

Lecturer

DAI Songtao

Assistant Engineer

WANG Jiaxu

Researcher

LIU Xiaohong

Senior Engineer

GUO Liang

Research Assistant

guoliang@home.swjtu.edu.cn

WANG Xi

Research Associate

wangxi028@swjtu.edu.cn

Manufacturing   Engineering/Advanced Design and Manufacturing Insititute
 
  (Director:Ding Guofu
  Associate Director:LI Rong)

DING Guofu

Professor

dingguofu@swjtu.edu.cn

028-87601643

TAN Jianrong

Professor

MA Shuwen

Associate Professor

mashuwen@home.swjtu.edu.cn

028-87601708

LI Rong

Associate Professor

bogiey@home.swjtu.edu.cn

028-87601475

XIE Yanmin

Associate Professor

xie_yanmin@home.swjtu.edu.cn

028-87601538

ZUO Yisheng

Research Associate

zysapple@home.swjtu.edu.cn

028-87601475

GU Liyao

Research Associate

guliyao0922@163.com

JIANGLEI

Lecturer

jianglei0506@home.swjtu.edu.cn

LUO Zhengzhi

Lecturer

WANG Jindong

Associate Professor

wangjindong@swjtu.edu.cn

028-87601538

QIN Na

Lecturer

tinaspirit@home.swjtu.edu.cn

028-87601538

FU Jianlin

Lecturer

jlfuhappy@home.swjtu.edu.cn

028-87601475

YANG Dazhi

Lecturer

ZHANG Jinghai

Engineer

ZHANG Haizhu

Research Assistant

ZHENG Qing

Research Assistant

Mechanical
  Manufacturing
  Foundation
 
  (Director: ZHANG Jian)

ZHANG Jian

Associate Professor

zhangjian@home.swjtu.edu.cn

028-87600538

SONG Xiaoxin

Associate Professor

songxx@home.swjtu.edu.cn

LIANG Hongqin

Lecturer

hongqinliang@home.swjtu.edu.cn

028-87601538

PENG Xinyu

Lecturer

ZHANG Yali

Lecturer

aeryzhang@163.com

028-87634269

Thermal   Dynamic and Automotive Engineering/Automotive Engineering Research Institute
 
  (Director:DONG Dawei;
  Associate Director:
  ZHOU Bin, DING Weiping)

ZHOU Bin

Professor

cdzhoubin@hotmail.com

028-87601516

DING Weiping

Professor

dwp@home.swjtu.edu.cn

028-87600695

DONG Dawei

Professor

dwdong@swjtu.cn

028-87601640

YAN Bin

Professor

yanbing@home.swjtu.edu.cn

WAN Lixiang

Associate Professor

wanlx@home.swjtu.edu.cn

LIU Ping

Associate Professor

pingliu@home.swjtu.edu.cn

028-87634572

PENG Yuming

Associate Professor

cdmikepeng@home.swjtu.edu.cn

028-87634572

HUA Chunrong

Associate Professor

hcrong@swjtu.cn

LU Yaohui

Professor

yhlu2000@home.swjtu.edu.cn

028-87634572

ZHU Qiao

Professor

zhuqiao@home.swjtu.edu.cn

LIU Weiqun

Associate Professor

weiqunliu@home.swjtu.edu.cn

DU Feilong

Lecturer

HUANG Yan

Lecturer

ZHENG Dong

Lecturer

LI Yumei

Senior Lab Technician

YANG Mingliang

Senior Engineer

Railway   Vehicle Engineering/Vehicle Engineering Research Center
 
  (Associate Director
HUANG Yunhua,ZHAO   Yongxiang,HU Hongbin;
  Assistant Director:
  DING Junjun)

LI Fu

Professor

lifu@home.swjtu.edu.cn

028-87601881

WANG Yueming

Professor

ymwang@nec.swjtu.edu.cn

ZHAO Yongxiang

Professor

yxzhao@home.swjtu.edu.cn

028-87700656

MI Caiying

Professor

micaiying@home.swjtu.edu.cn

028-87602413

FU Maohai

Researcher

fmhai@home.swjtu.edu.cn

028-87634032

NI Wenbo

Professor

nwb@home.swjtu.edu.cn

028-8734031

WANG Junyong

Professor

sfswjy@163.com

028-87600842

WANG Boming

Associate Professor

wbill@home.swjtu.edu.cn

028-87600690

HUANG Yunhua

Research Associate

huangyunhua@home.swjtu.edu.cn

028-87601196

WANG Junguo

Associate Professor

jgwang@home.swjtu.edu.cn

028-87600772

YIN Shibo

Lecturer

HU Hongbin

Lecturer

DONG Tiejun

Lecturer

HUANG Haifeng

Lecturer

hlonghaifeng@163.com

ZHOU Zhangyi

Lecturer

DING Junjun

Associate Professor

dingjunjun@swjtu.edu.cn

028-87601321

YANG Xufeng

Lecturer

FANG Xiuyang

Lecturer

NIU Jiqiang

Lecturer

niujq@home.swjtu.edu.cn

WEN Yalian

Lecturer

CHEN Yong

Engineer

SONG Guoyu

Other

WANG Meng

Other

DING Haohao

Research Assistant

dinghaohao520@163.com

WU Xingwen

Associate Professor

xingwen_wu@163.com

HAN Jian

Research Assistant

hanjian@swjtu.edu.cn

YANG Chuliang

Researcher

Building   Environment
  and Energy Application Engineering/
  HVAC Engineering Institute/
  Tunnel and Underground Engineering Ventilation Research Institute/
  Building Energy Saving Technology Research Center
 
  (Director:YUAN Yanping
  Associate Director:
  BI Haiquan)

LEI Bo

Professor

leibo@home.swjtu.edu.cn

028-87634131

FENG Lian

Professor

lancyfeng90@163.com

028-8734937

YU Nanyang

Professor

rhinos@126.com

BI Haiquan

Professor

bhquan@163.com

028-87600692

YUAN Yanping

Professor

ypyuan@home.swjtu.edu.cn

028-87634937

DENG Zhihui

Associate Professor

DZHWKL007@163.com

028-87600690

ZENG Yikai

Research Associate

ykzeng@swjtu.edu.cn

LEI Bing

Lecturer

CHEN Jian

Lecturer

CHEN Jianlin

Lecturer

SUN Liangliang

Associate Professor

sunliangliang@swjtu.edu.cn

YUAN Zhongyuan

Lecturer

zhongyuan.yuan@home.swjtu.edu.cn

YU Tao

Lecturer

yutao073@home.swjtu.edu.cn

028-87600814

XIE Yongliang

Lecturer

yongliangxie@swjtu.edu.cn

SUN Junhui

Research Assistant

junhuisun@swjtu.edu.cn

CAO Xiaoling

Engineer

ZHANG Nan

Research Associate

WANG Honglin

Research Assistant

JIANG Fujian

Research Assistant

ZHOU Jinzhi

Research Assistant

Tribology   Research Institute
 
  (Associate Director:
  CAI Zhenbing)

ZHOU Zhongrong

Professor

zrzhou@home.swjtu.edu.cn

028-87600971

QIAN Linmao

Professor

linmao0624@live.com

028-87600687

LIU Qiyue

Professor

liuqy@home.swjtu.edu.cn

028-87603724

ZHU Minhao

Professor

zhuminhao@home.swjtu.edu.cn

028-87600715

CHEN Guangxiong

Professor

chen_guangx@163.com

028-87634122

ZHENG Jing

Researcher

jzheng168@home.swjtu.edu.cn

028-87634037

CUI Shuxun

Professor

cuishuxun@swjtu.edu.cn

028-87600998

LI Wei

Researcher

liweijiani@home.swjtu.edu.cn

028-87634270

CAI Zhenbing

Researcher

caizb@home.swjtu.edu.cn

028-87600601

WANG Wenjian

Researcher

wwj527@163.com

028-87634304

WANG Zhanjiang

Professor

wangzj@swjtu.edu.cn

MO Jiliang

Researcher

jlmo@swjtu.cn

028-87600601

YU Bingjun

Research Associate

bingjun@swjtu.edu.cn

028-87634181

CHEN Lei

Associate Professor

chenlei@swjtu.edu.cn

028-87634115

JIANG Liang

Research Associate

jiangliang09@gmail.com

028-87634115

WANG Wen

Research Associate

wangwen@swjtu.edu.cn

028-87634269

LIU Jiantao

Research Associate

jiantaoliu_uestc@163.com

028-87634269

JIANG Shulan

Research Associate

jiangshulan@home.swjtu.edu.cn

028-87634115

BAO Yu

Lecturer

baoyu@swjtu.edu.cn

ZHANG Xiaoyu

Engineer

zhangxiaoyu@home.swjtu.edu.cn

028-87603924

WU Jinsong

Other

ZHANG Xiaogang

Research Assistant

ZHANG Mengqi

Research Assistant

YANG Tingting

Research Associate

yangtingting@swjtu.edu.cn

Engineering   Machinery
 
  (Director:CHENG Wenming
  Associate Director
HUANG Haibo, WU Xiao)

CHENG Wenming

Professor

wmcheng@home.swjtu.edu.cn

028-87601625

WANG Shaohua

Professor

wangsh1963@tom.com

028-87600815

ZHANG Zeqiang

Professor

zhangzq@home.swjtu.edu.cn

028-87601692

GUAN Huisheng

Professor

ghs822@163.com

028-87600690

WU Xiao

Associate Professor

wuxiao@swjtu.edu.cn

028-87601625

LIU Fang

Associate Professor

liufang@home.swjtu.edu.cn

028-87601692

HUANG Songhe

Associate Professor

huangsonghe@home.swjtu.edu.cn

028-87601652

HUANG Haibo

Associate Professor

haibowang@home.swjtu.edu.cn

028-87600690

CUO Peng

Associate Professor

pengguo318@gmail.com

LI Xuezhong

Lecturer

ZHANG Min

Lecturer

zhangmin@home.swjtu.edu.cn

028-87601692

HE Lina

Lecturer

he20051049@126.com

WEI Yingying

Lecturer

XIANG Wei

Lecturer

ZHI Can

Engineer

ZENG Gang

Lab Technician

ZHAI Shoucai

Engineer

National   Experimental Teaching Demonstration Center for Mechanical Basis

LI Lin

Senior Lab Technician

XU Xiaomei

Senior Lab Technician

LUO Yalin

Senior Engineer

MAO Maolin

Lecturer

CAO Yongyan

Engineer

XU Yifan

Assistant

FENG Hua

Other

College party   and government management

ZHANG Feng

Research Associate

CHENG Jun

Associate Professor

juncheng@home.swjtu.edu.cn

028-66366410

ZENG Donghong

Research Associate

SHA Xiaoxue

Lecturer

LIANG Yan

Senior Teacher

XUE Yujuan

Lecturer

20293882@qq.com

XU Jianing

Engineer

JIANG Qunhua

Lab Technician

WANG Wei

Research Intern

CHEN Qian

Accountant

LI Xin

Accountant

ZHANG Yafei

Research Assistant

CUI Shunji

Senior Teacher

HAO Weiming

Other

LI Shuqiong

Research Intern

ZHANG Hong

Assistant

LI Yanmei

Lecturer

DAI Xin

Research Assistant

Student Working Group

MENG Fanchun

Lecturer

mfc@home.swjtu.edu.cn

0833-5196233

TANG Xu

Lecturer

YU Nan

Lecturer

GE Zhen

Lecturer

LI Jun

Statistician

YANG Huaiyin

Assistant

HU Hao

Assistant

CAI Junjun

Assistant

DENG Huixin

Assistant

LIU Liguo

Assistant

HUANG Zhaoguo

Assistant

XU Zhe

Assistant

HE Ruixin

Assistant

ZHANG Zehui

Assistant

ZHAO Haomiao

Assistant

Traffic   Equipment and Control Engineering
 
  (Director:TIAN Huaiwen
  Executive Deputy Director
FENG Jian
  Associate Director:
  ZENG Xiangguang)

FENG Jian

Associate Professor

ZENG Xiangguang

Associate Professor

xgzeng@126.com

0833-5198321

LEI Zhixiang

Associate Professor

TANG Yang

Associate Professor

ty501@home.swjtu.edu.cn

0833-5198015

WANG Wei

Associate Professor

XIE Min

Associate Professor

xiemin@home.swjtu.edu.cn

0833-5198806

LI Yiyao

Associate Professor

liyifan@swjtu.edu.cn

CUI Dabin

Associate Professor

GUO Shiwei

Associate Professor

732734691@qq.com

TONG Yongxin

Lecturer

LIU Jianyang

Lecturer

manchest@swjtu.edu.cn

0833-5598319

LI Min

Lecturer

LIU Weiwei

Associate Professor

liuweiwei1592@163.com

QI Li

Lecturer

JIANG Shurong

Lecturer

ZHANG Lingling

Lecturer

WU Lei

Lecturer

WuLeiTPL@163.com

0833-5198015

ZHANG Yanbin

Lecturer

zyb628@home.swjtu.edu.cn

0833-5198015

LI Huaixian

Lecturer

FAN Zhiyong

Lecturer

HE Jun

Lecturer

DU Run

Lecturer

LI Chunlin

Senior Engineer

ZHAO Hongyu

Senior Engineer

LIU Shundong

Engineer

XU Fei

Lab Technician

TAO Lin

Lab Technician

JIA Lu

Lab Technician

CAO Shu

Engineer

ZHANG Xi

Engineer

ZHANG Jing

Engineer

DONG Xiaobing

Senior Engineer

LUO Bing

Senior Engineer

SHI Xishu

Senior Engineer

QU Chunxiang

Senior Engineer

WU Guangyan

Senior Engineer

LI Yandi

Intermediate Engineer

LEI Daiming

Lab Technician

ZHAO Liang

Other

 XML 地图 | Sitemap 地图